Slut på tvist om Uppsala moské

Tvisten om Uppsala moské ser nu ut att vara över. Under lång tid var det oenighet om hur moskéns styrelse skulle se ut och vilka som skulle sitta i den och under en tid tilläts inte vem som helst att komma in i byggnaden.
Sen flera år tillbaka så finns Islamiska föreningen i Uppsala. Det är en ideell förening som också driver verksamheten i moskén vid Lötens sportfält. Det var när föreningen valde en ny styrelse för tre år sen som den gamla styrelsen hävdade att det var de som ägde marken moskén eftersom man var en registrerad stiftelse. Den nya folkvalda styrelsen var i praktiken förhindrade att driva verksamheten i moskén och stämningen har varit minst sagt dålig. Men för drygt ett år sen fastslog tingsrätten att stiftelsen Uppsala Moské inte uppfyllde kraven för en stiftelse och att Islamiska föreningen därmed hade bättre rätt till fastigheten. En dom som Stiftelsen först överklagade . Men nu har man dragit tillbaka överklagan och parterna har försonats.