Brist på dagisplatser i Uppsala

Alla som behöver kommer att erbjudas dagisplats i Uppsala. Men inte nödvändigtvis i närheten av där man bor. På många håll i kommunen är det brist på dagisplatser.
En av de som drabbas är Maria Fondelius-Karlsson. Hon bor i Västeråker, några mil utanför Uppsala, och till hösten ska hennes dotter Wilma börja på dagis. - Jag tycker att det är lite ett slag i ansiktet mot oss som bor i landsbygden att de inte kan se till att erbjuda barnomsorg här ute. Maria Fondelius Karlsson jobbar i Örsundsbro och skulle alltså behöva åka in till Uppsala och vända för att lämna Wilma på dagis. De områden där bristen på dagisplatser är som störst är Hagunda, Svartbäcken och Vaksala. Enligt skollagen är kommunen skyldig att erbjuda alla som behöver en dagisplats. Det räknar Göran Hedefalk på barn- och ungdomskontoret i Uppsala med att man ska kunna uppfylla. men han beklagar att alla inte kan få en plats i närheten av där dom bor. På grund av kommunens omorganisation har också meddelandena om att man fått en dagisplats blivit fördröjda och inte förrän i mitten av augusti tror Göran Hedefalk att alla besked ska vara ute. Men alla kommer få ett erbjudande om plats även om det inte blir i rätt område.