Låga vattennivåer

Grundvattennivåerna har den senaste månaden sjunkit mellan 20 och 40 centimeter i stora delar av landet, enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU).
Den senaste tidens rikliga nederbörd har dock gjort att grundvattensituationen har förbättrats i stora delar av landet.