Länets tjejer mår sämre än killar

Tjejer i gymnasiet mår dåligt, mycket sämre än killarna. Det visar en ny undersökning som gjorts av Landstinget i Uppsala Län. Variationen är också stor mellan länets kommuner.
I en enkätundersökning har gymnasieungdomar fått svara på frågor om sina levnadsvillkor och vanor, och statistiken visar att tjejerna i länet mår avsevärt mycket sämre än killarna. Av tjejer som går andra året på gymnasiet uppger en av tre att de mår dåligt medan motsvarande siffra för killar är en av fem. Bara sex av tio tjejer uppger att de mår bra. Hälsotillståndet varierar också mellan länets kommuner. Håbo, den kommun där gymnasieungdomarna mår allra sämst, är också där som skillnaden mellan tjejer och killar är störst. Ungdomarna har förutom direkta frågor om hur de mår, också fått redovisa för sina alkohol och rökvanor, om de använder narkotika, och om de blivit utsatta för mobbing eller våld.