Höjda parkeringsavgifter i Uppsala

Parkeringsavgifterna i Uppsala kommer att höjas markant. Från 15 kronor i timmen till 25 kronor i dom centrala delarna.
Jan Graffner, chef för gatu- och trafikkontoret, uppger två motiv bakom höjningen: -Det är för att styra bilister att åka mer kollektivt eller att ta cykeln som är det främsta motivet till de höjda parkeringsavgifterna men också att öka tillgängligheten så att det finns parkeringsplatser. Höjningen kommer troligtvis ske från 1 september. Det är inte bara de allra mest centrala parkeringarna som höjs. De zoner där det idag kostar 6 kronor höjs till tio och de som kostar tio höjs till 15 kronor. Däremot kommer inte boendeparkeringar eller parkeringar i anslutning till affärscentrum där avgiften idag är en eller två kronor att påverkas.