Gladare barn i Sverige

Barn i Sverige och Norge mår betydligt bättre än sina jämnåriga i Finland, visar en undersökning gjord vid Tammerfors universitet. Sammanlagt 1400 barn i lågstadieålder i Uppsala, Trondheim och Tammerfors har fått svara på frågor som till exempel vad som gör dem glada, om de tycker att de kan bestämma över sina liv och om livet känns meningsfullt. De svenska och norska barnen svarade oftare att de blev glada över små vardagliga saker och att de kunde påverka sin vardag än de finländska barnen.