Effektiva colceller

Forskare vid Ångström-laboratoriet i Uppsala ligger långt fram när det gäller utvecklingen av effektiva solceller för elproduktion och nu ser det ut som om deras tunnfilmssolceller inom några år ska kunna serietillverkas och säljas på en bred marknad. Ett avtal har skrivits mellan ett avknoppningsföretag från Uppsala Universitet och flera andra företag och investeringsfonder.
Energimyndigheten har beviljat drygt 15 miljoner kronor till projektet. Målet är att utveckla industriell tillverkning av forskningsresultaten för tunnfilmsolceller som är betydligt billigare än den tidigare kiseltekniken att tillverka.