Ny behandling för stamning

Stammare kan nu pröva en ny behandling för att få flytande tal, Doktor Fluency heter den och är ett datorprogram.
Det är logopedmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala som är först bland landstingens mottagningar i Sverige att införa Doktor Fluency. Tidigare har det bara varit privata mottagningar som erbjudit behandlingen och det har då kostat mellan 60 och 70 tusen kronor per person. Nu betalar man istället en vanlig patientavgift. I hörlurar och mikrofon, lyssnar stammaren på en röst från datorprogrammet, säger efter, och får det hon har sagt bedömt av Doktor Fluency.