Järnvägssatsningar i Uppsala försenas

Det planerade dubbelspåret förbi Gamla Uppsala skjuts på framtiden. Även byggandet av det så kallade Resecentret i Uppsala blir försenat. Detta enligt den reviderade plan för framtida järnvägssatsningar som Banverket presenterade i dag.
Regeringen har dragit ned på investeringsnivån för järnvägarna med 5,5 miljarder kronor under perioden 2004-2015 och det är därför som Banverket nu måste skjuta upp en del viktiga projekt i landet. Utbyggnaden av dubbelspåret förbi Gamla Uppsala var tänkt att påbörjas 2008, men blir nu alltså fördröjt med ytterligare minst 7 år, eftersom det helt lämnas utanför planen som gäller fam till 2015. Även byggandet av det så kallade Resecentret vid Uppsala central, med bland annat ny bangård, blir försenat på grund av Banverkets reviderade framtidssatsningar. Resecentret skulle börja byggas under nästa år men det projektet blir nu uppskjutet minst två år.