Misstänkt miljöbrott i Älvkarleby

Ett avfallsföretag i Älvkarleby misstänks för miljöbrott. När miljökontoret i början av maj besökte området och upptäcktes att förorenat vatten runnit ut i ett tidigare opåverkat vattensystem. Enligt Arbetarbladet har ärendet nu lämnats till åklagarkammaren i Uppsala för prövning.