God tandhälsa i Uppsala län

Tandhälsan hos 3- och 6-åringar i Uppsala län fortsätter att vara bland de bästa i hela landet.
Åttio procent av 6-åringarna som undersöktes förra året var kariesfria, vilket är högst andel kariesfria i landet. Även när det gällde nittonåringarna var tänderna bra - 30 procent kariesfria - vilket också är högsta siffran i landet. Det visar en jämförelse som Socialstyrelsen gjort baserat på uppgifter från de flesta landstingen i landet. En del landsting har också jämfört tandhälsan med socialgrupper, vilket visat att de med låg utbildning och hög arbetslöshet har sämre tänder än mer välutbildade medborgare.