Ingen oro för mygginvasion

Den senaste tidens ihärdiga regnande har inte medfört några översvämningar kring nedre dalälven där stickmyggans larver brukar kläckas.
Lars Lööv i Tärnsjö följer dagligen älvens beteende och han oroar sig inte just nu för översvämningar med en mygginvasion som följd. Däremot tror han att ängarna uppemot Tärnsjö kan bli gynnsamma för mygg om regnandet fortsätter.