Unik examen på F16

Idag tar för första och enda gången i flygvapnets historia sex flygelever sin examen vid F16 i Uppsala.
Eleverna påbörjade sin utbildning för ett år sedan på F10 i Ängelholm, men vid årsskiftet då F10 lades ner, flyttades flygskolan till Uppsala. Det hela var en temporär lösning då den nya Flygskolan etableras i Linköping till hösten. Under dagen har eleverna bland annat fått examensflyga och klockan tolv avslutades dagen med flyguppvisningar.