Lag på cykelhjälm kan rädda liv

Antalet skallskador bland barn skulle årligen minska med 223 stycken och ett till två barn skulle slippa dödas i trafiken, om det blev obligatoriskt för alla under 18 år att bära cykelhjälm.
Uträkningen kommer från Vägverket, som utrett effekterna av en lagstiftning om att bära cykelhjälm i olika åldersgrupper. Vägverket konstaterar samtidigt att det skulle bli problem att kontrollera och bötfälla barn. För det första är barn under 15 år inte straffmyndiga. För det andra har polisen redan nu mycket små möjligheter att övervaka cykeltrafiken.