Trafikpolitiker attackeras av kommunalråd

Gatu- och trafiknämnden i Uppsala arbetar oseriöst - den råsopen kommer i dag från det ansvarigt kommunalråd i trafikfrågor, Niclas Malmberg.
Bakgrunden är att nämnden inte tycker sig ha tillräckligt med pengar för att utöka kollektivtrafiken - de måste istället dra ner på bussturer eller höja biljettpriset. - Kommunfullmäktige har tydlig uttalat att i första hand prioritera gång- och cykeltrafik, i andra hand kollektivtrafik och i tredje hand bilismen. När man nu pratar om försämringar inom kollektivtrafiken så har man börjat i fel ände, den måste bli bättre istället. Nämnden måste börja arbeta seriöst och följa fullmäktiges beslut, säger han. Den rödgröna Uppsalamajoritetens gemensamma målsättnig om att fler ska välja att åka kollektivt i Uppsala till nästa år ser ut att möta problem. Enligt gatu- och trafiknämndens ordförande Hilde Klasson så saknas det 24 miljoner kronor bara för att hålla den nivå på kollektivtrafiken som vi har i dag. Minusproblemet går i första hand bara att lösa genom att höja biljettpriset och minska antalet turer säger Klasson, och hon kan inte förstå kommunalrådet Niklas Malmbergs kritik. - Vi kan skära ner i till exempel vägunderhåll eller belysning. Vi kan också skära ner i färdtjänsten som kostar 60 miljoner kronor om året, men det är orimligt att tro att vi kan spara 25 miljoner på att skära ner på detta, säger hon. Men Niklas Malmberg står fast vid kritiken och anser att gatu- och trafiknämnden måste göra omprioriteringar. - Det kan inte var aktuellt att höja priserna, säger han. Men Hilde Klasson håller inte med. - Det är naivt att tro att det kommer att bli bättre med de ekonomiska förutsättningar som vi har i dag, säger hon. Kontakta reportern: Hanna Anander