Strömlöst sedan fyra i morse

Boende i Märsta, Valsta och Norrbacka, Rosersberg, Holmboda, Åshusby och Odensala har saknat ström sedan klockan fyra i morse. Elleverantören Vattenfall- Sveanät är osäkra på vad elavbrottet beror på, men felsökning pågår.