Britter ordnar brandmän till Arlanda

Uppdraget att förse flygplatserna Arlanda och Bromma med brandmän har gått till den brittiska tjänstekoncernen Serco. Kontraktet är värt 80 miljoner kronor.
Upphandlingen har gjorts eftersom dagens system med civilpliktiga flygplatsbrandmän läggs ner nästa år. Luftfartsverket kommer att stå för befäl och materiel och fortsätter att ha totalansvaret för brandförsvaret på de båda flygplatserna.