Fullt upp hos socialjouren

Socialjouren i Uppsala har haft ovanligt mycket att göra den senaste veckan.
Jourens chef, Björn Andersson, har sett en markant ökning av antalet ärenden där människor far illa. Ärendena har även blivit allvarligare och ofta handlar det om om familjebråk, säger han. Midsommartid har tidigare varit en lugn tid för socialjouren i Uppsala. Men dom tre senaste åren har det varit ett sånt tryck att man tvingats ta in extra personal. Värst var årets midsommarhelg då det ringde oavbrutet och sen dess har telefonerna forsatt att gå varma. Ofta är det anmälningar om barn som far illa, kvinnor som vill ha skydd å stöd efter att ha blivit utsatta för hot och våld i sina förhållanden, och så handlar det om familjekonflikter, något som är typiskt under sommaren. - Det är de här uppdämda aggressionerna som kanske funnits där hela tiden men som kommer upp till ytan när man blir ledig, säger Björn Andersson. Socialjouren kan man ringa mellan fyra på eftermiddagen och ett på natten. Vid varje arbetspass jobbar två socialsektreterare och vid speciella helger jobbar drygt tio personer, och det skulle inte skada att var några fler i jourgruppen säger Björn Andersson. - Jag förstår att vi har ett svårt ekonomiskt läge men vi skulle kunna göra ett mycket bättre arbete om vi hade mer resurser, säger han.