Le Parc stängs efter brister i hygien

Restaurangen Le Parc i Uppsala stängdes i går av Uppsala kommuns miljöinspektörer på grund av brister vad gällde hygien och mathantering.
Efter några fall av misstänkt matförgiftning bland gäster på restaurangen gjordes i går en oanmäld inspektion. Flera brister upptäcktes då - bland annat saknades dörr mellan köket och toaletten - varpå man tog beslut att omedelbart stänga restaurangen. En ny inspektion ska göras i eftermiddag, och om de värsta bristerna då har åtgärdats kan restaurangen eventuellt återöppnas redan i kväll.