Många trafikdödade saknar bilbälte

Av de bilförare som dödades i trafiken i Uppsala län under åren 1997-2002 var det hela 44 procent som inte använde bilbälte.
Var femte förare var påverkad av alkohol eller andra droger. Det visar en sammanställning av dödsolyckor som gjorts av Vägverket. Även bland gående och cyklister som dödats i trafiken var det många som var påverkade av alkohol och andra droger.