Oljeutsläpp i Bålsta

Ett fartyg som lossat sin last i hamnen i Bålsta misstänks för oljeutsläpp i hamnbassängen.
En lättflyktig olja spred sig över ett område på ett par hundra meter och drev i riktining mot småbåtshamnen. Räddningstjänsten kunde avgränsa utsläppet med länsar. Fartygets polske kapten säger till Enköpings-Posten att oljan inte kommer från hans båt, utan att det troligen rör sig om att föroreningar på sjöbotten rivits upp av fartygets propeller.