Landstingets datorer slutade fungera

Stora delar av Uppsala läns landstings datornätverk slutade tidigt i morse att fungera. Felet drabbade både Akademiska sjukhuset, Enköpings lasarett samt flera vårdcentraler runt om i länet.
-Eftersom alla våra analyssystem är uppkopplade via data upptäckte vi på en gång att det var stopp, det gick inte att utföra någonting, berättar Åsa Haglund, avdelningsföreståndare på laboratoriet för klinisk kemi på Akademiska sjukhuset. Avdelningarna uppmanades att skriva pappersremisser, och analyserna fick göras manuellt. -Alla akuta analyser som kom in mellan sju och tolv utfärdade vi, men då fick rutinfrågorna vänta, säger Åsa Haglund. Hon tycker ändå att deras manuella rutiner fungerade bra. Det var nätverket mellan datorerna som slogs ut, bland annat den interna e-posten. Däremot kunde varje enskild dator användas separat under avbrottet. I tre timmar, mellan klockan sex på morgonen och nio, var systemet helt utslaget. Efter nio började nätverket successivt komma igång igen och var helt tillbaka kvart över elva. Felet gällde alltså i princip hela landstinget, såväl Akademiska sjukhuset som till exempel Enköpings lasarett och en rad vårdcentraler runtom i länet. Henrik Pederby, informationschef på Akademiska sjukhuset, säger att det var en unik situation som uppstod: -Det är naturligtvis inte bra att sånt här händer, det har aldrig hänt förut. Det har naturligtvis varit besvärligt för patienter som fått vänta och för personalen, säger Henrik Pederby, informationschef på Akademiska sjukhuset. Man tror att felet berodde på en överbelastning. Inga av sjukhusets livsviktiga funktioner har påverkats. Kontakta reportern: Mårten Nilsson