Djurägare förbjuds ha djur

En djurhållare i Östhammars kommun har blivit förbjuden att hålla djur på sin gård. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att djurhållarens gård inte uppfyller grundläggande krav. Bland annat saknar gården en ligghall för djur som går utomhus.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tidigare haft synpunkter på den bristande djurhållningen på gården och vissa åtgärder har vidtagits. Men eftersom allvarliga brister ändå återstår så förbjuds nu mannen att ha djur.