Sexrelaterat våld mot kvinnor ökar

Det sexrelaterade våldet mot nordiska kvinnor är utbrett, det visar en undersöknig som publicerats i dagarna. Men vid Akademiska sjukhuset upprättades för tio år sedan Rikskvinnocentrum som framgångsrikt arbetar med problemet.
Den nordiska undersökning som i dagarna publicerats i tidskrifen the Lancet visar att av de kvinnor som akut sökt till gynmottagningar uppger var sjätte att de någon gång blivit utsatt för sexuella övergrepp och var tionde har någon gång tvingats till sex, mot sin vilja. Men i Uppsala län har man sedan tio år på allvar försökt att ta sig an problemen med sexualiserat våld säger Gun Heimer, överläkare och klinikchef på Rikskvinnocentrum vid Akademiska sjukhuset -Man har till exempel tidigt tagit ett politiskt beslut i kommunen hur man ska arbeta med de här frågorna. Och landstinget arbetar i hög grad, säger Heimer. Kontakta reportern: Åse Richard