Svårt för handikappad arbeta politiskt

Att vara handikappad och politiskt aktiv är ingen lätt kombination, visar en undersökning som DHR, De handikappades riksförbund nyligen genomfört.
Enligt studien är bara vart fjärde partikansli så tillgängligt att en rullstolsburen skulle kunna använda lokalen som sin arbetsplats. Nära 260 kanslier har undersökts och bäst var lokalerna hos socialdemokraterna där 49 procent var helt godkända. Värre var det hos Miljöpartiet, där hela 78 procent av partikanslierna var otillgängliga. I länet är det bara på kansliet i Östhammar som man som rullstolsanvändare kan tillbringa en hel arbetsdag.