Fler upplänningar använder narkotika

Narkotikamissbruket bland ungdomar i Sverige ökar, men det skiljer sig ordentligt mellan länen. Det visar en ny undersökning som företaget Exquiro Market Research har gjort på uppdrag av polisförbundet.
Enligt rapporten säger 7 av 10 av landets socialsekretare att användningen av narkotika bland ungdomar i deras kommun ökat under de senaste tre åren. Enligt undersökningen beror ökningen på att drogerna blivit lättare att få tag på, att det blivit billigare, att ungdomarnas syn på narkotika blivit allt mer liberal och ekonomiska nedskärningar inom exempelvis polisen. Det är socialarbetare i 206 av landets 290 kommuner som har svarat på enkäten kring hur dom ser på utvecklingen av droganvändandet bland ungdomar. I Uppsala län säger alla tillfrågade socialarbetare, 100 procent, att dom tror att tillgängligheten på narkotika ökat under dom tre sista åren. Så hög är siffran bara i två andra län: Blekinge å Gävleborg. När det gäller själva användandet tror 80% av Uppsala läns socialarbetare att det ökat. I en kommentar säger polisförbundets ordförande, Jan Karlsen, att poliser måste synas mer på gator och torg och i ungdomsmiljöer för att förebygga missbruket. Men han säger vidare att polisen idag inte har dom förutsättningar som krävs för detta