Få Uppsalapoliser med invandrarbakgrund

Det finns väldigt få poliser med invandrarbakgrund i Uppsala län. Idag finns det enligt polisens egna siffror bara 8 stycken poliser med annan bakgrund än svensk.
Det finns ungefär 450 poliser i länet och av de har mindre än två procent invandrarbakgrund. Av de drygt 170 civilanställda är det ungefär 4 procent som har invandrarbakgrund. -Siffran borde vara högre och framför allt borde det finnas poliser med övrig nordisk bakgrund och från Iran å Irak. Och det, för att få en bättre relation mellan polisen å allmänheten, säger länspolismästare Göran Lindberg. Göran Lindberg säger även att poliser som kommer i kontakt med invandrarungdomar kan få ett hårt bemötande, något som skulle minska om det fanns poliser med samma bakgrund som ungdomarna.