32 kilos tax - avlivad

Den överviktiga tax som miljökontoret och Länsstyrelsen i Uppsala hade olika uppfattningar i våras om är nu avlivad.
Hunden vägde tre gånger sin normalvikt. Trots att bland annat miljökontoret i flera år uppmanat ägaren att banta hunden, blev hunden inte smalare. Tvärtom. I april vägde taxen 32 kilo. I slutet av maj beslöt Länsstyrelsen att hunden skulle omhändertas, ägaren överklagade beslutet till länsrätten och senare deras beslut till Kammarrätten, men fick avslag. Nu skriver Upsala Nya tidning att taxen avlivats ur djurskyddsynpunkt.