Koloniodlare protesterar mot husbygge

Det ska byggas bostäder på Uppsalas äldsta koloniområde, Fyrisvall. Nu protesterar odlarna som anser att den gröna oasen bör bevaras. Men protesterna ser ut att vara verkningslösa.
Bostadsbristen i Uppsala är akut och Monika Östman, ordförande i byggnadsnämnden har, trots protesterna, svårt att se, att det beslut som kommunfullmäktige fattat ska ändras. - Beslutet är bara sju månader gammalt och det svårt att se att något nytt har hänt som skulle riva upp översiktsplanen. Byggnadsnämnden ska nu göra en detaljplan för att se vilka förutsättningar som finns att bygga hus på området och hur mycket det ska byggas. I den väger de också in såna saker som de boendes åsikter. Detaljplanen ska sen tillbaka till kommunfullmäktige som tar ett slutgiltigt beslut och det kommer att dröja ungefär ett år, säger Monika Östman. Fritids och naturkontoret har tagit fram ett alternativt koloniområde i Husbyborg. Det bästa möjliga alternativet, säger Jan-Olov Hasselborn som arbetar på fritids och naturkontoret, men Runa Hallin, som är ordförande i Fyrsivallsodlarna håller inte med. - Främst är det för att det ligger så långt bort. En anledning till att man har odlingslotter är att man rimligt nära till där man bor ska kunna odla. Många som är här är gamla och de kommer inte att följa med. Många har inte bil, de som är här har inga sommarstugor utan är här på somrarna. husbyborg ligger alldeles för långt bort. Kontakta reportern: Anders Königsson