Flera badplatser stängs efter fiskdöd

Nu har ytterligare en badplats stängts av kommunen efter den omfattande fiskdöden i Fyrisån. I går kväll beslutade miljökontoret att Lyssnaängsbadet ska stängas men nu på förmiddagen stängdes också badplatsen vid Sunnersta camping i Graneberg strax söder om Fyrisåns utlopp i Ekoln.
Frågorna är många när det gäller fiskdöden i Fyrisån. Vilket ämne rör det sig om, var kommer det ifrån och hur farligt är det? Men svaren dröjer ännu ett tag. De döda fiskarna analyseras nu för att få svar på vad de dog av. Det finns misstankar om att det kan vara ett cyanidutsläpp som är orsaken men man vet alltså inte än. I väntan på svar väljer man alltså att hålla både Lyssnaängsbadet och badet vid Sunnersta camping stängda trots att bakteriehalterna i vattnet är låga. I morgonbitti tas beslut om de ska öppnas eller fortsätta vara stängda. Enligt miljökontoret är det dock ingen fara för dricksvattnet eftersom det bara är ytvattnet som drabbats. Vad man ändå vet om ämnet är att det verkar direkt. Det innebär att man inte behöver vara orolig för att bli sjuk om man fått i sig något av vattnet i lördags, för i så fall skulle det redan ha verkat.