Fastighetsmarknaden i Uppsala övervärderad

Huspriserna i Uppsala är 15 procent högre än vad dom borde vara - det hävdar i alla fall Danske Bank som i en ny rapport räknat fram en prisnivå som kan anses motiverad enligt ekonomiska förutsättningar som hushållens inkomster, arbetslöshet, räntor och utbud av bostäder.
I landet som helhet är fastighetsmarknaden övervärderad med i genomsnitt 7 procent. Banken förväntar sig att huspriserna kommer att öka i lägre takt framöver men något kraftigt prisras förväntas inte, det rapporterar ekonomiekot.