Tusentals fiskar plockades ur ån

De giftiga ämnen av hittills okänd härkomst som lett till uppemot tiotusen fiskars död i Fyrisån har inneburit att två av Uppsalas bad i dag har stängts för allmänheten. Dels Lyssnaängsbadet, dels Sunnersta camping i Graneberg.
I dag har personal från Uppsala kommun varit ute med båt och rensat Fyrisån från död fisk. Uppsvällda, gulvita, mjuka och illaluktande fiskkroppar plockades upp med håvar ur Fyrisån mellan Flottsundsbron och Nedre Föret. Redan i går beslutade Uppsalakommuns miljökontor att Lyssnaängsbadet i Fyrisån skulla vara stängt i dag för att inte riskera att människor kommer till skada av de giftiga ämnen som orsakat fiskdöden. Under dagen kom också beslutet att stänga badet vid Sunnersta camping i Graneberg. Detta trots att de undersökningar som gjorts på vattnen visat på låga bakterievärden. Det är fortfarande oklart vilket gift det är som kommit ut i Fyrisån och av vilken anledning. Utsläppet antas ha skett i lördags. Ett av de ämnen som det skulle kunna handla om är cyanid, ett mycket starkt gift, men varifrån det ämnet i så fall kommit är en gåta. På Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala har man i dag inte kunnat analysera de två gärsar som plockades upp av några privapersoner och frystes ner, men analyser ska kunna ske vid senare tillfälle då lämpligt laboratorium hittats, enligt uppgifter från SVA. När de två stängda baden kan öppnas är oklart. I morgon bitti ska miljökontoret på nytt ta ställning i frågan.