MC-olycka vid genväg

I samband med kollisionen på E18 inträffade en motorcykelolycka, vid Teda som ligger i närheten av Hummelsta.
Enligt räddningscentralen SOS så hade motorcykelföraren försökt att ta en genväg för att slippa köerna då olyckan inträffade. Mannen vårdas på sjukhuset i Västerås.