Lärare åtalas för misshandel

En lärare vid Västerängsskolan i Bålsta i Håbo kommun har åtalats för att vid två olika tillfällen ha misshandlat två elever på skolan.
- I det ena fallet ska han ha misshandlat en elev genom att ha tagit tag i bänklocket och tryckt det mot elevens händer. Han ska även ha tagit honom i nacken. I det andra fallet ska han ha knuffat eleven mot ett skåp så att han fått blåmärken, säger kammaråklagare Joachim Gyllencreutz. De båda misshandelsfallen vid Västerängsskolan i Bålsta ska ha ägt rum vid två olika tillfällen i höstas. Pojkarna är 12 och 13 år gamla och vid båda tillfällena så finns det vittnen, bland annat en förälder, som styrker att läraren ska ha misshandlat eleverna. Läraren själv bestrider att han begått något brott. Men om han senare döms som skyldig av Enköpings tingsrätt så tror kammaråklagare Joachim Gyllencreuts inte att det handlar om stränga straff även om han ser allvarligt på fallet.