Stabilt för E18-skadade

Tillståndet för tre av de fyra personer som i går skadades allvarligt i en trafikolycka på E18 vid Hummelsta utanför Enköping betecknades under förmiddagen som stabilt.
De två som vårdas på Västerås lasarett är lindrigt skadade, och den kvinna som vårdas på Akademiska sjukhuset uppges inte heller ha några livshotande skador. Vi har ännu inte fått några uppgifter om den person som vårdas på Enköpings lasarett.