Många miljöbrott i Fyrisån

Tipsen från allmänheten har än så länge inte lett till några klarare ledtrådar till varifrån giftutsläppen i Fyrisån kom från. Däremot har det lett till att man kommit en del andra miljöbrott på spåren.
- I något fall så stötte vi på en firma som sysslade med måleriarbete där man har sköljt ur färgtunnor och redskap med vatten. Det här har man gjort främst på marken men man har också hällt ut färgrester i dagvattenledningen, säger Stefan Hamnstedt är inspektör vid Uppsalapolisens miljöbrottsenhet. Polisen har fått in flera tips från allmänheten. Tipsen man fått in hittills har bland annat handlat om att någon sett en tankbil som backat ner mot ån och man har misstänkt att det rör sig om någon dumpning av något slag. Flera personer har också sett oljefilm på olika platser på ån. Inget av det här kan kopplas till fiskdöden men utgör miljöbrott i sig själva. Och Stefan Hamnstedt är tacksam för tipsen. - Men det är samtidigt skrämmande att det sker så mycket utsläpp och dumpningar bara på en så förhållandevis kort sträcka av ån, säger han. När det gäller fiskdöden så är alla teorier om hur det gått till väldigt lösa i väntan på svar om vilket ämne det rör sig om. - När vi vet vilket ämne det rör sig om kan vi kanske mer rikta in oss på olika kategorier där man hanterar den typen av ämnen, säger Stefan Hamnstedt. Kontakta reportern: Peter Söderberg