Motorvägsbygge i full fart

Att det byggs motorväg genom Uppland, det börjar nu bli alltmer tydligt. Gula traktorer och stora lastbilar med grus har blivit ett vanligt inslag i landskapsbilden.
- Vägen kommer att bli 78 kilometer lång och på den södra halvan är vi igång nästan över allt, säger Gunilla Leffler är informatör på Vägverket. Vägverkets kontor för det stora motorvägsbygget, det ligger strax norr om Gamla Uppsala, inhyst i några provisoriska gula baracker. För att komma dit får man åka någon kilometer på en smal och gropig byaväg av grus som slingrar sig fram genom det uppländska landskapet. Precis här kommer det, som på så många andra ställen i Uppland, snart att röjas en ungefär 50 meter bred korridor där den nya motorvägen ska dras. Bland annat ska det, på den 78 kilometer långa vägsträckan, byggas 101 nya broar. - Två nya broar är färdig gjutna och sex till är på gång, till exempel den sydligaste bron som är infarten till Uppsala om man kommer från Stockholm, säger Gunilla Leffler. Vägsträckan är under bygget indelad i tre olika bitar och det är på den södraste sträckningen, den mellan Uppsala och Läby, som bygget är mest intensivt nu i sommar. Den som åker förbi till exempel Danmark, Almunge, Fullerö, Buddbo eller Björklinge kan inte missa att det är någonting stort på gång. - I Buddbo, ska det bli en rastplats, en av de tre rastplatserna längs vägen. Och öster om Björklinge ska det bli en trafikplats också, säger Gunilla Leffler. Av de 3 miljarder kronor som bygget beräknas kosta, går 165 miljoner till arkeologiska utgrävningar. Men även de hus- och markägare som drabbas av bygget kommer också att få viss kompensation. - 100 miljoner går till marklösen och enrepenaderna för själva bygget är beräknade till 2,3 miljarder kronor, säger Gunilla Leffler. Kontakta reportern: Åse Richard