Svensk rasism skrämmer iväg turister

Sveriges rese- och turistråd i USA får ofta klagomål från svarta amerikaner som besökt Sverige.
De menar att de inte känt sig välkomna på grund av svensk rasism, det här skriver flera representanter för svensk turistindustri på Dagens nyheters debattsida i dag. Bland annat tar de upp ett exempel på en svart amerikansk affärsman som lämnade Sverige tre dagar i förtid då han kände sig dåligt behandlad. Enligt debattartikeln uppger 40 procent av Stockholms taxichaufförer att de ogärna tar upp färgade, och skribenterna är oroade över den bild av Sverige som detta sprider.