Försvaret lämnar Ärna

Försvaret lämnar Ärna under 2010. Detta besked gavs på fredagen på en presskonferens vid Uppsala garnison.

– Det här beskedet känns tungt, säger Johan von Knorring på Uppsala garnison.

Läs även:

– En av de åtgärder som Försvarsmakten tänker besluta om är att avveckla flygplatsen här på Ärna. Jag känner naturligtvis mycket med min personal. Vi har upplevt väldigt mycket berg-och-dalbana det senaste året, säger överstelöjtnant Johan von Knorring.

Strax efter klockan 13 kom ÖB:s svar till regeringen angående försvarets framtid i en över 80 sidor lång rapport.

Den 80-sidiga rapporten från ÖB är ett underlag till regeringen, som i vår ska lägga förslag om hur försvaret ska se ut fram till 2014. I rapporten nämns inte Uppsala eller någon annan ort, när det gäller flygverksamheten, med namn.

Men det sägs bland annat att en garnison i Mälardalen bör lämnas och dessutom kan stridsskolan komma att flyttas, vilket i så fall skulle påverka Uppsala men ingenting är ännu klart.

– Hur många arbetstillfällen som försvinner från flygplatsen är svårt att svara på. Det finns också andra delar i underlaget i dag som påverkar Uppsala. En del är att vår stridsbataljon ska överföras till ledningsregementet. Det påverkar cirka hundra personer hos oss, säger Johan von Knorring på Uppsala garnison.

Samtidigt kan man i rapporten läsa att ”inom garnisonen bibehålls dock infrastruktur som inte är knuten till flygplatsverksamheten, exempelvis kontors-, kasern- samt utbildningslokaler” vilket i så fall tyder på att all verksamhet inte kommer att försvinna på den garnison som berörs.

Vad kommer hända nu?

– Det här är Försvarsmaktens svar till en planeringsanvisning till den politiska nivån. Det finns ett antal osäkerheter i det här. Det finns i underlaget också förslag på att Uppsala garnison som helhet avvecklas, säger överstelöjtnant Johan von Knorring på Uppsala garnison.

Den första reaktionen på beslutet kom från kristdemokraten Mikael Oscarsson från Uppsala:

– Det här är mycket beklagligt. Det jag framför allt vill påpeka är att vi går miste om ett uthålligt luftförsvar av Mälardalen. Det är bara i Uppsala vi har möjlighet till bergrum och berghangar, det finns inte på de tre andra orterna, säger Mikael Oscarsson och fortsätter:

– Jag kommer begära en debatt med försvarsministern. Nu krävs det att försvarsministern och regeringen sätter ner foten. Det är det jag kommer kräva. I många år har det varit spara, spara, spara som gällt Ärna. Den här gången är det så att snålheten har bedragit visheten, säger Mikael Oscarsson (kd).

Cathrin Reth

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se