Hyresgäster kräver fler poliser i Gottsunda

Hyresgästföreningen kräver nu att få patrullerande närpolis till statsdelen Gottsunda i Uppsala. Detta efter påtryckningar från boende i området som känner sig otrygga på olika sätt.
-Det kanske skulle vara bra, men det känns hemskt om det skulle behövas, säger Christine Mårtensson som bott i Gottsunda en tid, som själv blev vittne till ett rån utanför hennes hus. Hyresgästföreningen i Gottsunda höll tidigare i somras ett krismöte med anledning av att många Gottsundabor upplevt problem i området. Och patrullerande närpoliser är bäst, säger Maud Hagberg, vice ordförande i Hyresgästföreningen. -De kommer nära människor, lär känna människor och lär känna ungdomar. Hyresgästföreningen har nu bildat en arbetsgrupp som fram till i mitten av augusti ska diskutera fram vad man ska ta till för åtgärder för att göra det tryggare för dom boende i Gottsunda. Kontakta reportern: Hanna Anander