Nya populära namn

De vanligaste namnen för flickor resp. pojkar i Uppsala län som namngavs 2008:
1. Agnes   1. Oliver
2. Elsa      2. William
3. Ebba     3. Lucas