Obesvarad e-post på Uppsala kommun

Uppsala kommun har sen början av året haft problem med sin e-post. Det här har gjort att alla e-brev som skrivits till kommunens officiella adress inte har besvarats.
- Det ser inte ut att ha fått några allvarligare effekter men det är mer än 500 brev som inte har öppnats. Men det är tragiskt och jag är en stor anhängare av offentlighetsprincipen och den har visat sig inte fungera i den här delen, säger kanslichef Per Davidsson. - Sen är det ju otroligt tråkigt att kommunen inte det ju visat sig att kummunen inte har kunnat hantera ett modernt medium, säger han.