"Dålig affärsheder"

Landstinget i Stockholm satsar nu på att locka omkringliggande län som köper vård på Akademiska sjukhuset i Uppsala att i stället vända sig till Stockholm. Vad tycker du om det? Skriv din åsikt här!

Ambitionen är att ta över så mycket som möjligt av den specialistsjukvård som landstingen i både Sörmland och Västmanland i dag köper från Akademiska, säger marknadsdirektören på Stockholms läns landsting Björn Nyberg.
- Vi ser oss som konkurrenter. Vi har stora ambitioner att ta på oss nya volymer av utomlänsvård från Västmanland och Sörmland. Vi har pågående diskussioner med båda landstingen, säger Björn Nyberg.

För Akademiska sjukhusets del är det en ödesfråga att lyckas behålla de sex landsting som i dag är stora köpare av högspecialiserad vård. Förlorar man de intäkterna kan sjukhuset tvingas banta ned nuvarande verksamhet. Och två av landstingen tvekar om en fortsättning, Västmanland och framför allt Sörmland. Båda de landstingen bearbetas nu som bäst av landstinget i Stockholm för att locka över dem dit. Som det är i dag köper de båda landstingen bara mindre delar av specialistsjukvården i Stockholm och det allra mesta från Uppsala. Landstinget i Stockholm har avsatt ökade resurser för att marknadsföra sig mot Sörmland och Västmanland.
- Det gäller ju att få råd med den högspecialiserade vården. Den blir allt mer avancerad, och ju fler som är med och betalar på de fasta kostnaderna, desto bättre är det, säger Björn Nyberg.

Sjukhusdirektören på Akademiska, Marie Beckman Suurküla, är kritisk mot offensiven från Stockholmslandstinget:
- Det här att de kommer och tar eller försöker köpa över Sörmland till exempel, det betraktar vi som väldigt dålig affärsheder. Det de inte har förstått i Stockholm är att de har ju sin region inom tullarna så att säga, eller det som är Stockholms läns landsting, de har ett befolkningsunderlag på två miljoner. Vårt befolkningsunderlag på våra två miljoner, det ligger i de sex landsting som omger vårt eget landsting, säger Marie Beckman Suurküla. 

Så hur ska ni göra för att stoppa det här?
- Ja, vi för dialoger så gott som dagligen med Stockholm. Vi arbetar på alla håll och kanter för att försöka rädda det här, avslutar Marie Beckman Suurküla.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se