Bemanningskris på akuten

Mot slutet av sommaren väntar en mycket svår bemanningssituation vid akutmottagningen i Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Drygt hälften av sjuksköterskorna ska lämna akuten inom den närmaste tiden. Några av sjuksköterskorna har sagt upp sig. Andra går på barnledighet eller ska delta i olika vidareutbildningar. En handlingsplan har nu tagits fram för att försöka komma tillrätta med den svåra bemanningssituationen.