Ny bro över ån

Kommunstyrelsen har idag gett klartecken för en ny bro över Fyrisån söder om Studenternas IP. Orsaken är att kommun- ledningen vill minska trängseln i centrum och runt Islandsbron.

Miljöpartiets kommunalråd Niclas Malmberg röstade mot förslaget.

-Det är ju så att vi måste minska utsläppen av koldioxid snabbt för att kunna hantera klimatproblemen. Då är det helt fel att lägga 80 miljoner kronor på något som vi vet kommer öka utsläppen. För den som ska till stan blir det ju bekvämare att ta bilen, man slipper omvägen via Kungsängsleden.

-Våra förslag både vad det gäller Bäverns gränd och den här bron bygger just på att man inte ska åka i onödan. Att trafiken kommer att öka är mycket en faktor av att antalet människor i Uppsala ökar,k säger kommunalrådet Cecilia Forss (M).

Inför valet 2006 lovade allianspartierna att öppna Bäverns gränd i centrala Uppsala för biltrafik. Men utredningar har pekat på bland annat stor risk för köer och problem för busstrafiken om gränden öppnas. För att ändå öka tillgängligheten för den som kommer in mot stan med bil så har den borgerliga majoriteten i kommunstyrelsen nu beslutat att man ska se över på vilket vis man kan öppna Bäverns gränd utan att förvärra utsläppen och bussarnas möjligheter att komma fram. Man vill också bygga en ny bro över ån i Kungsängsesplanadens förlängning vid Kap för att lätta på trycket vid Bäverns gränd.

Gatu- och trafiknämnden och Byggnadsnämnden ska nu fortsätta att jobba med det här. Tidigast 2011 kan bron så klar.

-Vi har ju inte den politiken att vi vill förbjuda bilarna och tro att vi åstadkommer förändringar genom det. Vi tror att det finns en vilja hos människor att hjälpa till med miljöfrågorna och att man inte kommer att köra i onödan och välja miljövänligare bilar, säger (M)-politikern Cecilia Forss.

Lisa Helgesson
lisa.helgesson@sr.se