JO-kritik mot polisen

Flera utredningar om brott mot djurskyddslagen, bland annat så kallad svartslakt, blev liggande så pass länge hos polisen att brotten hann preskiberas.

Justitieombudsmannen, JO, riktar nu hård kritik mot polisen i Uppsala län.

Brotten anmäldes av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Östhammars kommun och trots påminnelser från åklagare blev dom inte utredda av polisen. Helt oacceptabelt, enligt JO.