Ny teknik i Forsmark?

Forsmarks tre kärnreaktorer kan komma att bytas ut med ny, modernare teknik i framtiden. Det står klart efter regeringens beslut i går. Skulle någon reaktor behöva bytas ut inom den närmaste framtiden blir det den tredje generationens reaktorer som kan komma att användas.

Beskedet om att alliansen kommit överens om att tillåta att svenska kärnkraftsreaktorer byts ut mot nya i framtiden ställer hårdare krav på kärnkraftstekniken.

Regeringen säger att man ska använda bästa tillgängliga teknik, men vad innebär det om de första reaktorerna har slitits ut redan i början av 2020-talet?

- Då blir det dagens teknik, möjligen med någon liten förbättring, eftersom det tar ungefär 10 år från beslut tills en ny reaktor kan vara i drift, säger Jan Blomgren som är föreståndare för Svenskt kärntekniskt centrum.

Den här tekniken är vad man kallar den tredje generationens reaktorer som nu byggs i Finland och Frankrike. De liknar dom så kallade andra generationens som vi redan har i Sverige, men med en del förbättringar, vilken gör dem lite effektivare och lite säkrare. Till exempel ska de här reaktorerna klara en härdsmälta, vilket var vad som hände i Harrisburg. Om härden smälter i de nya reaktorerna, hälls den ner i en tratt och leds ut till en annan byggnad för att stelna.

- Det är så kallad passiv säkerhet och det är en skillnad från dagens reaktorer, säger Jan Blomgren.

Det finns också en fjärde generationens kärnkraft och det handlar om en klart större förändring. Då är det fråga om en väsentligt annorlunda teknik, som enligt Jan Blomgren kan vara färdigutvecklad om sådär 30-40 år. Med den skulle man kunna använda råvaran uran mycket mer effektivt och alltså producera betydligt mer energi.

- I dag använder vi inte ens en procent av det uran som finns ute i naturen. Med framtida reaktorer av den här typen skulle man kunna använda allt uran. Så det här är en möjlighet att få en energikälla som är i praktiken outtömlig, säger Jan Blomgren.

Helena Sannemalm / Vetenskapsradion
helena.sannemalm@sr.se