Provresultat av döda fiskar fiskar dröjer

Analyserna av de fiskar som dog till följd av föroreningar i Fyrisån i Uppsala nyligen, kommer att utföras på Statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping. Provresultaten, som tidigare sagts skulle kunna vara klara i dag, dröjer dock ytterligare någon dag.