Läkare missade cancer

En inhyrd läkare vid en vårdcentral i Uppsala missade att en rökande patient led av tungcancer.

Först när patienten sökte vård hos Folktandvården en månad senare upptäcktes cancern, något som medförde att en mer aggressiv behandling behövdes.

Socialstyrelsen kritiserar vårdcentralen för brister i rutinerna, och kräver att verksamhetschefen nu utreder om kompletterande utbildningar behövs på vårdcentralen.