Hargs Hamn vill växa

Hargs Hamn söder om Östhammar vill expandera. För att klara av att ta emot större faryg vill man nu muddra upp en djupare farled genom skärgården.

Vägsalt, energiråvaror till värmeverk och gatsten är bara en del av det gods som kommer över havet till kajerna. Från hamnen går godset sedan vidare med tåg och lastbil till sina destinationer runt om i Mellansverige.

Inom det närmaste åren står hamnen inför en rejäl expansion. Mycket tack vare den planerade återstarten av Dannemora Gruva. Tanken är att järnmalmen därifrån ska skeppas från hamnen ut till kunder runt om i världen.

Håkan Nilsson är vd för Hargs Hamn.

-Det handlar då om att vi kan expandera vår hantering från dagens cirka en halv miljon ton upp till tre miljoner ton. Vi har också fått tillstånd att bygga åtminstone två nya kajer, utöver dem vi har i dag, säger han.

Den planerade volymökningen innebär att betydligt större fraktfartyg kommer att trafikera hamnen. Det handlar om 40,000-tonare, fartyg som är bortåt 200 meter långa.

För att det ska fungera måste farledsdjupet öka från 8,5 meter till 11 meter. Om ett par månader kommer ansökan om muddring lämnas in till miljödomstolen. Godkänns manövern, som kostar runt 60 miljoner kronor, kan en hamn i ny skepnad stå klar sommaren 2011.

- Det som ska ske nu rent praktiskt är att vi ska gräva och spränga på vissa ställen i farleden. Det är framförallt ett område strax utanför hamnen, i det vi kallar för Granösundet, som är den stora volymen. Man gör det här under vinterperioden, när fisk och annat inte kommer till skada, säger Håkan Nilsson, vd för Hargs Hamn.   

August Bergkvist
august.bergkvist@sr.se